۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست ارتباطات در خدمت مهاجران افغانستان

▪️ دکتر مهری بهار (استاد و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران)
موضوع: تجربه زيسته دانشجويان افغانستان از خلال پايان‌نامه‌های دانشجويی

▪️ آقای فیصل کریمی (استاد ژورنالیسم و ارتباطات دانشگاه هرات و رئیس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان)
موضوع: آموزش دانشگاهی ارتباطات و روزنامه‌نگاری‌ در ایران و افغانستان؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

▪️ دکتر هادی خانیکی (استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)
موضوع: ظرفیت‌ها و چالش‌های دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی رشته ارتباطات

🔸 دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰

ساعت ۱۸ تا ۲۰

✔️ آدرس تالار مجازی برگزاری نشست:
b2n.ir/iscs

کلمات کلیدی:

نظرات