۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست فرهنگ در خدمت مهاجران افغانستان

▪️آقای محمدکاظم کاظمی (شاعر، نویسنده و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
موضوع: نقش زبان و ادبیات در تقویت و تضعیف همبستگی میان ایران و افغانستان

▪️دکتر عبدالله گیویان (انسان‌شناس و استاد روش‌های پژوهش كيفی و نظريه‌های انتقادی دانشگاه صدا و سيما)
موضوع: همسایگی یا هموندی؟

▪️دکتر حسین پاینده (استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی)
موضوع: تجربه‌ی تدریس در افغانستان به دعوت دانشگاه کابل

🔸 دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

ساعت ۱۸ تا ۲۰

✔️ آدرس تالار مجازی برگزاری نشست:
b2n.ir/iscs

کلمات کلیدی:

نظرات