۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست آنلاین کار میدانی در طایفه تَرَکَمه، گله‌‌دارهای کوچنده در شمال غرب ایران

گروه مطالعات میدانی و مردم‌‌نگاری برگزار می‌کند:

🟩 سلسله نشست‌‌های «داستان کار میدانی»

🔷 نشست اول
کار میدانی در طایفه تَرَکَمه، گله‌‌دارهای کوچنده در شمال غرب ایران

🔷 سخنران
اصغر ایزدی جیران، مدیر هسته پژوهشی مردم‌‌شناسی فرهنگی دانشگاه تبریز

🕰 🕰 زمان: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

ساعت ۲۰

🖥 لینک جلسه مجازی در گوگل میت:

https://meet.google.com/ofz-hvjy-wbq

نظرات