۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست آنلاین بالا کشیدنِ صیادان: کار میدانی در میان صیادان آزاد گیلان

گروه مطالعات میدانی و مردم‌‌نگاری برگزار می‌کند:

🟩 سلسله نشست‌‌های «داستان کار میدانی»

🔷 نشست دوم
بالا کشیدنِ صیادان: کار میدانی در میان صیادان آزاد گیلان

🔷 سخنران
وحید محمدی پای‌اندر، نویسنده و پژوهشگر

🕰 🕰 زمان: چهارشنبه 26 آبان ۱۴۰۰

ساعت ۲۰

🖥 لینک جلسه مجازی در گوگل میت:

https://meet.google.com/gjx-vtac-sdt

نظرات