۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست آنلاین جریان آزاد اطلاعات و مواجهه با بحران‌ها، به‌همراه گرامی‌داشت دکتر کاظم معتمدنژاد

دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو برگزار می‌کنند:

نشست آنلاین
جریان آزاد اطلاعات و مواجهه با بحران‌ها،
به‌همراه گرامی‌داشت دکتر کاظم معتمدنژاد

چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۴ تا ۱۶

سخنرانان:
دکتر قدسی بیات
دکتر علی‌اصغر کیا
دکتر هادی خانیکی
دکتر محمد مهدی فرقانی
مهندس نصرالله جهانگرد
مرضیه ادهم

لینک ورود به جلسه:
meeting.atu.ac.ir/ch/fcs1

نظرات