۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست آنلاین بین مرگ و زندگی: پژوهش میدانی در میان کولبران پیرانشهر

گروه مطالعات میدانی و مردم‌‌نگاری برگزار می‌کند:

🟩 سلسله نشست‌‌های «داستان کار میدانی»

🔸 نشست سوم
بین مرگ و زندگی: پژوهش میدانی در میان کولبران پیرانشهر

🔸 سخنران
احمد غلامی گوزلبلاغ
دکترای جامعه‌شناسی

🕰 زمان: چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰

🖥 لینک جلسه مجازی در گوگل میت:
https://meet.google.com/gjx-vtac-sdt

نظرات