۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست مجازی توریسم سلامت و شایستگی فرهنگی در شهر جهانی یزد

دفتر یزد انجمن با همکاری مرکز پژوهشی مطالعات رفاه دانشگاه یزد برگزار می‌کند:

نشست مجازی توریسم سلامت و شایستگی فرهنگی در شهر جهانی یزد

🔸 ارائه‌کننده: دکتر احمد کلاته ساداتی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

🕰 شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰

🖥لینک ورود به جلسه:
https://b2n.ir/drsadati

کلمات کلیدی:

نظرات