۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست آنلاین عروسی مقدس: پژوهش میدانی در هورامان‌تخت

گروه مطالعات میدانی و مردم‌‌نگاری برگزار می‌کند:

🟩 سلسله نشست‌های «داستان کار میدانی»

🔸 نشست چهارم
عروسی مقدس: پژوهش میدانی در هورامان‌تخت

🔸 سخنران
حدیقه ابراهیمی
کارشناس ارشد علوم اجتماعی

🕰 زمان: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۲۰

🖥 لینک جلسه مجازی در گوگل میت:
https://meet.google.com/gjx-vtac-sdt

نظرات