۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

سلسله نشست‌‌های خوانش کتاب‌‌های برنده جایزه ویکتور ترنر برای متن مردم‌‌نگارانه

گروه مطالعات میدانی و مردم‌‌نگاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می‌کند:

 سلسله نشست‌‌های خوانش کتاب‌‌های برنده جایزه ویکتور ترنر برای متن مردم‌‌نگارانه

نشست دوم:
زندگی در کنار خودش: تصویر مراقبت در میان بومیان کانادا
لیزا استیونسون، استاد مردم‌شناسی دانشگاه مک‌گیل کانادا

 ارایه‌‌دهنده:
مهشاد مهاجرانی، دانش‌آموخته مردم‌شناسی، دانشگاه تهران

بحث و گفت‌وگو با حضور اعضای شورای مدیریت گروه، دکتر نهال نفیسی، دکتر جبار رحمانی، دکتر سیدقاسم حسنی، دکتر اصغر ایزدی جیران

 

زمان:  چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۰

📌 لینک ورود به جلسه:

meet.google.com/gjx-vtac-sdt

 

نظرات