۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

سلسله نشست های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

سلسله نشست های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

◾چشم انداز روزنامه نگاری در عصر پلتفرمی شدن
دکتر پدرام الوندی
( روزنامه نگار و پژوهشگر ارتباطات )

◾Fake News And Its Impact in our Life
Djezair Ziberi
( PhD Candidate)

 

دبیر نشست:
دکتر عباس قنبری باغستان
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

زمان : یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 ساعت 18 الی 20

لینک ورود به جلسه :

https://join.skype.com/A8fvZKkqKxav

نظرات