۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

سلسله نشست های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

سلسله نشست های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

◾ابعاد و پیامدهای سلبریتی سازی در سینمای ایران
دکتر عبدالله بیچرانلو
( عضو هیئت علمی دانشگاه تهران )

◾️سینما به روایت ژیل دولوز
دکتر مسعود کوثری
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران )

 

دبیر نشست:
دکتر عباس قنبری باغستان
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

زمان : دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ الی۲۰

لینک ورود به جلسه :

https://join.skype.com/A8fvZKkqKxav

نظرات