۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

سلسله نشست های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی (نشست سوم) برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

سلسله نشست های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ( نشست سوم)

◾سواد سلامت روان؛فصل مشترک روان پزشکی و علوم ارتباطات

دکتر مریم رسولیان
( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

◾ ارتباطات رسانه ای و سلامت روانی مردم در ایران؛بایدها و نبایدها
دکتر مهدی منتظر قائم
( عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 

دبیر نشست:
دکتر عباس قنبری باغستان
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

زمان : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 ساعت 16 الی 18

لینک ورود به جلسه :

https://join.skype.com/A8fvZKkqKxav

نظرات