۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

سلسله نشست های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ( نشست چهارم) برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

کارکردهای حرفه ای روابط عمومی ها در استان ها؛زمینه ها ، فرصت ها و چالش ها

دکتر علیرضا عبدالهی نژاد

(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

روابط عمومی در استان ها؛ نگاهی به وضعیت روابط عمومی در کرمان

دکتر عباس تقی زاده

(عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی استان کرمان)

 

دبیر نشست:

دکتر عباس قنبری باغستان

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

زمان : شنبه 31 اردیبهشت 1401 ساعت 18 الی 20

لینک ورود به جلسه :

https://join.skype.com/A8fvZKkqKxav

نظرات