۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

پاسداشت یاد مرحوم سید محمود دعایی برگزار می‌شود

دعایی برای همه

پاسداشت یاد مرحوم سید محمود دعایی

با حضور جمعی از اهالی فرهنگ، سیاست و رسانه در کلاب هاوس

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۹ شب

 

لینک مراسم کلاب هاوس:

https://www.clubhouse.com/join/khabaronline-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/2AqeREYj/m7LvGZr1?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=RQraMbLl5aZ_IH2O8OTIsQ-226492

نظرات