۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی کنکاش‌های مفهومی و نظری دربارۀ جامعه ایران برگزار می‌شود

انجمن جامعه شناسی ایرانی با همکاری نهادی علمی و دانشگاهی و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

دگرگونی‌هاو پایداری‌های جامعۀ ایران: اُمیدها و بیم‌ها

هدف همایش:

مهم­ترین هدف همایش، ایجاد امکان گفت­وگو و مُباحثۀ اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، صاحب­نظران، اندیشمندان و علاقه­مندان دربارۀ ایران، آثار دگرگونی‌های اجتماعی ایران طیّ سدۀ اخیر و چشم‌­اندازهای گوناگونِ اُمیدآفرین یا بیم‌­زای آیندۀ این دگرگونی‌هاست.

 

 

 

محورهای همایش:

 1. ویژگی‌های اصلی، توصیف، تعلیل (تبیین) و گونه­‌شناسی (طبقه‌­بندیِ) دگرگونی‌های اجتماعیِ ایران معاصر.
 2. دگرگونی‌های اجتماعی ناشی از آنومی و انواعِ دگرگونی‌های افزایندۀ آنومی: چشم­‌اندازهای اُمیدآفرین و بیم‌­زا
 3. ارزیابی و نقدِ نظریّه‌­های توصیفی و تبیینی دگرگونی‌ها و بُحران­‌های اجتماعی ایران معاصر.
 4. ویژگی‌های اجتماعی و عناصر فرهنگی موجودیّت تاریخی­ اجتماعی ایران و عوامل بقای آن.
 5. گونه‌­شناسی چالش‌هایی که موجودیّت اجتماعی ایران با آنها روبه‌­روست.
 6. ارزیابی نظریّه­‌های ناظر به موجودیّت ایران و نظریّه­‌های ناظر به چالش‌های فرا روی ایران.
 7. نسبت ایران به‌­عنوانِ یک امر اجتماعی و تاریخی (مفهوم ایران) با سرزمین ایران.
 8. چالش‌های هویّتی: تعارضات و هماهنگی‌­های مؤثّر و شایان توجّه میان ابعاد گوناگون هویّت ایرانی.
 9. ارزیابیِ تاب­‌آوری مجموعه زیرساخت­‌های اجتماعی، فرهنگی (معرفتی) و اقتصادیِ ایران حین رویارویی با تهدیدها در هر دو مقیاس تمدّنی و اجتماعی.
 10. نیروها، طبقات، گروه‌­ها و جریان­‌های مولّد و تشدیدکنندۀ بُحران (جامعۀ بُحران­‌آفرین)؛ نیروها، طبقات، گروه‌­ها و جریان­‌های مولّد نظم و نیروهای مقاوم در برابر بُحران (جامعۀ هنجارآفرین) در ایران.
 11. گونه‌­شناسی، خصوصیّات، تبیین و آینده‌­نگریِ بُحران‌­های اجتماعی: چشم­‌انداز کوتاه‌­مدّت و بلندمدّت
 12. تعامل­‌ها و تعارض­‌های دگرگونی‌های اجتماعیِ جامعۀ ایران و حوزۀ فرهنگی ­تمدّنیِ ایران با حوزه‌­های همجوار و تأثیر هر کدام بر بقای دیگر جوامع منطقه.

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 خرداد 1401

دبیر همایش: اسمعیل خلیلی

دبیر اجرائی: دکتر علی نوری

شماره تلفن دبیر اجرایی همایش: 09351445544

رایانامه (ایمیل) همایشisa.kankash5@gmail.com

نظرات