عضویت

انواع عضویت حقیقی در انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات به شرح زیر است:   عضویت پیوسته: همه افراد دارای حداقل درجه كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند به عضويت پيوسته در آيند. عضویت وابسته: افرادی که دارای درجه کارشناسی در رشته‌های مرتبط باشند یا با مدرک کارشناسی پنج سال سابقه فعالیت در یکی از … ادامه خواندن عضویت