• ۲۸ تیر ۱۳۹۴

  ارتباطات در ورای توافق وین

  روزنامه «شرق» دیروز با تیتر «پیروزی بدون جنگ» و عکس برجسته دست‌دادن دکتر محمدجواد ظریف و جان کری، وزرای امور خارجه دو کشور ایران و آمریکا، ‌به‌خوبی دستاوردهای توافق وین را به تصویر کشید. روزنامه‌های دیگر ایران و اغلب رسانه‌های جهان نیز در انعکاس این رخداد که به صورت طبیعی خبر اول دنیای ارتباطات شد، کم نگذاشتند و راه را برای مطالعه پدیده‌ای بدیع در عرصه عمومی باز کردند. کمتر...

  ادامه مطلب
 • ۱۶ تیر ۱۳۹۴

  مطالعه شبکه‌های اجتماعی مجازی به روش تحلیل شبکۀ اجتماعی

  آلن بارتون یکی از جامعه‌شناسان دانشگاه کلمبیا در سال 1968 ویژگی مشترک عمدۀ تحقیقات علوم اجتماعی را «جداکردن افراد از...
  ادامه مطلب
 • ۱۶ تیر ۱۳۹۴

  شبکه ها اجتماعی؛ تداوم یا تحكیم روابط اجتماعی؟!

  در مطالعات ارتباطی تاکنون از دو سطح ارتباطات اجتماعی نام می‌بردند: «ارتباطات انسانی» و «ارتباطات رسانه‌ای». اما با...
  ادامه مطلب
 • ۱۶ تیر ۱۳۹۴

  فرهنگ از نگاه جامعه شناسی فرهنگ

  امروزه جامعه شناسی فرهنگ (Sociology of Culture) در دو معنای کاملاً مجزا و برای اشاره به دو حوزۀ مطالعاتیِ متمایز به کار میرود. این حوزه در معنایی گسترده برای اشاره به نظریه پردازیها و تحقیقاتِ جامعه‌شناسان درباره فرهنگ استفاده می شود که همپوشی هایی با دیگر حوزهه ای جامعه شناسی (مثلاً جامعه شناسی هنر، جامعه شناسی موسیقی، جامعه شناسی ادبیات، جامعه شناسی علم و معرفت، جامعه شناسی رسانه ها و...

  ادامه مطلب
 • ۱۶ تیر ۱۳۹۴

  «فضای جریان‌ها» و «معماری سکوت»

  اهیمت فراوان مقولۀ «جامعۀ شبکه‌ای» و نسبت آن با تحوّلات فن‌آورانه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان معاصر ایجاب می‌کند که در حوزۀ ارتباطات، این مفهوم، نقش مبنایی بیشتری بیابد. در جامعۀ شبکه‌ای که ز سوی مانوئل کاستلز مطرح شده است، مفاهیم زمان و مکان، معانی تازه‌ای دارند که با مفهوم سنتی آنها در جوامع ما قبل مدرن و یا حتّی صنعتی، تفاوت بیّن دارد.
  ادامه مطلب
 • ۱۶ تیر ۱۳۹۴

  جایگاه بدن در دین

  چکیده
  به¬طور سنتی، اندیشمندان و صاحبان فکر در علوم اجتماعی و انسانی بر این باورند که؛ دین و آموزه¬های آن در میان...
  ادامه مطلب
 • ۱۶ تیر ۱۳۹۴

  «فضای جریان‌ها» و «معماری سکوت»

  اهیمت فراوان مقولۀ «جامعۀ شبکه‌ای» و نسبت آن با تحوّلات فن‌آورانه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان معاصر...
  ادامه مطلب