دفاتر انجمن در استان‌ها

نام دانشگاه مسئول شماره تلفن پست الکترونیک آدرس
دفترتبریز آقای یوسف پاکدامن 09124028275 تبریز: دانشگاه تبریز- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی- طبقه گروه علوم اجتماعی
دفتر بوشهر آقای اسماعیل حسام مقدم 0939953579 بوشهر: آدرس:چهاراه دادگستری-خیابان جهاد سازندگی-پردیس علامه طباطبایی بوشهر - دانشگاه فرهنگیان بوشهر
دانشگاه گلستان عبدالرحمان علیزاده 09127606343 گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه گلستان، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
دانشگاه کرمان
دانشگاه کاشان دکتر مهران سهراب زاده
دانشگاه مشهد وحید اقدسی 09151301723 v.aghdasi@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شیراز دکتر محمد تقی عباسی شوازی 09132591636 - شیراز: میدان ارم، دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز، مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان آرش حسن پور 09131106339 arash.hasanpour@gmail.com اصفهان – خیابان دانشگاه- دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی – طبقه زیرین.
دانشکده خبر سمانه معظم 09369393532 دانشکده خبر: خیابان بهشتی ، بین چهار راه قصر و خیابان اندیشه ، پلاک34و32