حسام‌الدین آشنا

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

  • حقوق شهروندی یک پروژه فرهنگی-ارتباطی و ترویجی است

    مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دولت جهت التزام خود به رعایت قانون اساسی در فصل حقوق ملت به جای قانون‌گذاری مجدد، به اعلام التزام خود در مقابل مردم و در فضای علنی نیاز دارد، گفت: امیدوارم جامعه ما بتواند در التزام بیشتر دولت‌ها به حقوق شهروندی گام بردارد که در این صورت می‌تواند به تدریج  به موفقیت دست یابد....

    ادامه مطلب