کامبیز نوروزی

حقوق‌دان متخصص در حوزه رسانه

  • تخطی صدا و سیما از قانون اساسی به معنای نقض حقوق شهروندی است

    حقوق‌دان و کارشناس رسانه با بیان اینکه امروزه در جامعه رسانه‌ای شده، اطلاعات به سرعت نور عبور می‌کنند و آزادی رسانه و گردش اطلاعات یک ضرورت حیاتی است، گفت: با وجود اینکه ارتباط بین حق شهروندی و رسانه روشن است و به معنای آزادی، استقلال و امنیت رسانه است اما مسئله اصلی، عدم درک وضع موجود جهان رسانه‌ای شده توسط ساختارهای حکومتی است.

    به گزارش خبرنگار ادامه مطلب