احمد مسجدجامعی

  • لاجوردی، اندیشمندی موثر در جریان جامعه‌شناسی انتقادی بود

    احمد مسجد جامعی در وبینار یکصدسال دموکراسی با تمرکز بر حکمروایی محلی

    لاجوردی، اندیشمندی موثر در جریان جامعه‌شناسی انتقادی بود

    احمد مسجد جامعی در وبینار یکصدسال دموکراسی  که در روز دوشنبه 27/11/99 برگزار شد، با بیان این مطلب و با ابراز تاسف از درگذشت هاله لاجوردی افزود: وی سال های سال در خلق آثار تاثیرگذار در حوزه اجتماعی فعالیت کرد و توانسته بود در حوزه پژوهش و ترجمه...

    ادامه مطلب