عباس کاظمی

 

عباس کاظمی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم است. او در طول سال‌های 1390 تا 1393 پژوهشگر مهمان دانشگاه‌های نیویورک و ترینیتی کالج در شهر هارتفورد بوده است. همچنین در سال‌های 1384 تا 1389 به عنوان استادیار گروه ارتباطات در دانشگاه تهران تدریس می کرده است. از او کتاب‌های پرسه زنی و زندگی روزمره در ایران، مطالعات فرهنگی، مصرف و زندگی روزمره و جامعه شناسی روشنفکری دینی در ایران منتشر شده است.

  • فرهنگ خرید و عضویت در شبکه های اجتماعی

    ایا کسانیکه عضو شبکه های اجتماعی هستند بیشتر از افرادی که عضو شبکه های اجتماعی نیستندخرید می کنند؟ یا به مراکز خرید می روند؟
    برای پاسخ به این پرسش ما نتایج تحقیقی که در باب مراکز خرید در تهران در دست انجام داریم مورد استفاده قرار می دهیم. بخشی از این تحقیق با روش پیمایش و نمونه 2200 نفری در مناطق 22 گانه تهران انجام شده است.
    نتایج نشان می دهد بیشتر کسانی که به مراکز خرید سر می زنند و...

    ادامه مطلب