• کتاب: کتاب ارتباطات سلامت در قرن 21 منتشر شد

    کتاب ارتباطات سلامت در قرن 21 اثر  کوین بی. رایت ؛ لیزا اسپارکز ؛ دان اهیر با ترجمه دکتر داود مهرابی و دکتر عباس قنبری باغستان توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.

    در پیشگفتار این کتاب به قلم دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس کرسی...

    ادامه مطلب