• خبر: در سوگ روشنفکری که همیشه در میدان بود

    یادداشت دکتر هادی خانیکی 
    مرگ ناگهانی دکتر داود فیرحی آن‌قدر جان‌گداز بود که انبوه روشنفکران، دانشگاهیان و حوزویان و خیل پرشماری از شهروندان را به سوگ بنشاند و به سخن وا‌دارد. خصائل نیکو، خلاقیت‌های فکری و رفتارهای دلنشینش به آن...
    ادامه مطلب