• خبر: نگرانِ جامعه میان تهی

  این روزها یک نگرانی جدی دارم؛ نگرانی که برآمده از تجربه زیسته در جامعه، همچنین مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات امنیتی من طی این سالها است. جامعه میان‌تهی شده است! شواهد نگران کننده‌ای مبنی بر تهی شدن جامعه در حوزه عمومی و فقدان میانجی‌گری موثر نمایان است

  ادامه مطلب
 • خبر: به بهانه روز قلم

  🔹 امروز روز قلم نامیده شده است و همزمانی این روز با چهاردهم تیرماه که در ایران باستان روز تیر یا عطارد نامیده می‌شود و این سیاره در ادبیات کهن، سیاره‌ای کاتب و نویسنده سیارگان است جالب توجه است.

  ادامه مطلب
 • خبر: رخت بربستن نظریه‌پردازی از دانشگاه!

  یادداشت دکتر علی ربیعی، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات از شرکت در  جلسه «آیین ارج‌گذاری دو دهه نقش‌آفرینی انجمن علوم سیاسی ایران در سپهر دانش سیاست»

  ادامه مطلب
 • خبر: ارتباطات، گفتگوی اجتماعی و الزامات آن

  در مورد نقش ارتباطات در جوامع مطالب زیادی نوشته و گفته شده است. نقش ارتباطات و نشاط اجتماعی، نقش ارتباطات و جامعه شاد، نقش ارتباطات و انسجام اجتماعی از سطح خانواده تا سطح ملی و ارتباطات و توسعه موضوعات قابل بحثی هستند. زیرا امروزه نقش آفرینی ارتباطات از ارتباطات جهانی تا...

  ادامه مطلب
 • خبر: با خانیکی در انجمن

  دکتر علی ربیعی؛ عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 

  امروز صبح، برای حل مسایل و مشکلات انجمن علمی مطالعات فرهنگی قرار بود گفتگوهایی با اعضای هیات مدیره داشته باشیم.
  این روزها، انجمن‌های علمی حال و روز خوبی ندارند. عدم حمایت از انجمن‌ها،...

  ادامه مطلب
 • رویداد: مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و صنایع بزرگ خوزستان (در حوزه‌ی محیط زیست ) برگزار می شود

  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر خوزستان) با همكارى دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار می‌کند:

  مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و صنایع بزرگ خوزستان (در حوزه‌ی محیط زیست و…)

  سخنرانان:

  دکتر علی ربیعی (سخنگوی دولت)

  دکتر هادی...

  ادامه مطلب