• کتاب: مسئله آلتوسر

    کتاب مسئله آلتوسر به قلم آرش حیدری و هدایت نصیری اولین جلد از مجموعه کتاب‌های مسئله متفکران منتشر شد. این کتاب زیر نظر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انتشارات تیسا منتشر شده است. این مجموعه که به تدریج منتشر خواهد شد، بابی است...

    ادامه مطلب