• کتاب: «ارتباطات خطر؛ نظریه ‏ها و مدیریت آن»

  كتاب «ارتباطات خطر؛ نظريه ‏ها و مديريت آن» نوشته دكتر حسن خجسته است.
  اين کتاب درصدد رمزگشايي از انواع خطرها، چگونگي درک و دريافت مردم از آن‏هاست. همچنين در پي بيان نوع ارتباطات براي اعلام يا تحذير مردم از خطرهاي پيش رو و نحوه مديريت آنهاست.
  کتاب در پنج فصل تنظيم شده...

  ادامه مطلب
 • کتاب: مدیریت رسانه

  خجسته باقرزاده،حسن،1393، مدیریت رسانه، تهران: تیسا،چاپ اول، 252 صفحه

  مدیریت رسانه علم میان‌رشته‌ای بسیار جوان و البته تاحدی پیچیده‌تر از بسیاری علوم میان‌رشته‌ای دانشگاهی است. شاید علت این پیچیدگی از یک طرف تأثیر مستقیم فلسفة تکنولوژی، علم ارتباطات و نگرش...

  ادامه مطلب