• یادداشت: کرونا و سردرگمی در باید و نبایدهای اخلاقی

    1 در پی شیوع ویروس کرونا، ما با پدیده‎ای با ابعاد بی‎سابقه و پرسش‎برانگیز مواجه شدیم. طبیعتاً در عرصه اندیشگی، فلسفی و فکری هم سؤالات جدی مطرح شد و افراد بسیاری به تأمل واداشته شدند؛ از جمله این پرسش‎ها، این بود که وضعیت کنونی تا چه اندازه با مسئولیت اخلاقی، آن هم در عرصه...

    ادامه مطلب
  • یادداشت: کرونا عامل فرسایش سرمایه اجتماعی

    ۱. کرونا واضع امر«تغییر» بوده و هست. به عبارت دیگر می توان گفت که بعد از ظهور و بروز کرونا جوامع مختلف با چنان پرسش ها و چالش هایی روبه رو شده اند که با انگاره های گذشته و با پیش فرض های قبلی نه می توان از عهده تفسیر کنش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… ناشی از آن برآمد و نه...

    ادامه مطلب