• خبر: گرامیداشت روز خبرنگار

    سالهاست زمزمه می‌کنیم کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود،اما به خاطر داشته باشیم پیام رسانی فقط وظیفه یک قشر خاص نیست،همه ما با زبان و رفتار می‌توانیم پیام رسان نهضت حسینی باشیم.

    ادامه مطلب