نخستين جلسه هیات مدیره جديد انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات روز یکشنبه 14 دی ماه 1399 برگزار شد. این جلسه با حضور همه منتخبان برگزار شد و با اجماع همه اعضای هیات مدیره دکتر هادی خانیکی مجددا به عنوان رییس انجمن در دوره آتی انتخاب شد. همچنین دکتر عباس وریج کاظمی به عنوان نایب رییس انجمن و دکتر سبحان یحیائی به عنوان خزانه‌دار انجمن انتخاب شدند.

در این جلسه که به صورت آنلاین برگزار شد هادی خانیکی، عباس وریج کاظمی، علی ربیعی، سبحان یحیایی، عباس قنبری باغستان، افسرافشارنادری، محمدمهدی مولایی، سید وحید عقیلی و زهیر صباغ‌پور به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل منتخب و پدرام الوندی و اعظم ده‌صوفیانی به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل حضور داشتند.

 

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات


۱۷ دی ۱۳۹۹

برگزاری نخستين جلسه هیات مدیره جدید انجمن در دی ماه 1399

نخستين جلسه هیات مدیره جديد انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات روز یکشنبه 14 دی ماه 1399 برگزار شد. این جلسه با حضور همه منتخبان برگزار شد و با اجماع همه اعضای هیات مدیره دکتر هادی خانیکی مجددا به عنوان رییس انجمن در دوره آتی انتخاب شد. همچنین دکتر عباس وریج کاظمی به عنوان نایب رییس انجمن و دکتر سبحان یحیائی به عنوان خزانه‌دار انجمن انتخاب شدند.

در این جلسه که به صورت آنلاین برگزار شد هادی خانیکی، عباس وریج کاظمی، علی ربیعی، سبحان یحیایی، عباس قنبری باغستان، افسرافشارنادری، محمدمهدی مولایی، سید وحید عقیلی و زهیر صباغ‌پور به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل منتخب و پدرام الوندی و اعظم ده‌صوفیانی به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل حضور داشتند.

 

نخستين جلسه هیات مدیره جديد انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات روز یکشنبه 14 دی ماه 1399 برگزار شد. این جلسه با حضور همه منتخبان برگزار شد و با اجماع همه اعضای هیات مدیره دکتر هادی خانیکی مجددا به عنوان رییس انجمن در دوره آتی انتخاب شد. همچنین دکتر عباس وریج کاظمی به عنوان نایب رییس انجمن و دکتر سبحان یحیائی به عنوان خزانه‌دار انجمن انتخاب شدند.

در این جلسه که به صورت آنلاین برگزار شد هادی خانیکی، عباس وریج کاظمی، علی ربیعی، سبحان یحیایی، عباس قنبری باغستان، افسرافشارنادری، محمدمهدی مولایی، سید وحید عقیلی و زهیر صباغ‌پور به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل منتخب و پدرام الوندی و اعظم ده‌صوفیانی به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل حضور داشتند.

 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *